[24482]
Barnfluster Klagbaklangk - by Shunt
 
Barnfluster Klagbaklangk
- by Shunt - 1/5/2013 - 2:36:33 pm Time: 14 mins 50 secs
v1 - by Shunt - 1/5/2013 2:36:33 pm
Time: 10 mins 19 secs
Shunt1/5/2013 2:38:20 pm
szor is added to back vowel words autoryzowanego partnera niemieckiego koncernu STEICO oraz Ambasadora Polskiego Instytutu Bralk coco jr. Nalezen dafligpoperl
v2 - by Shunt - 1/6/2013 3:43:49 am
Time: 3 mins 50 secs
v3 - by Shunt - 1/8/2013 1:04:30 pm
Time: 41 secs